HATK Mladost se pripojila HATK Mladost – Akademičaru

Na redovnoj godišnjoj skupštini HATK Mladost – Akademičar napokon je došlo do pripajanja klubova. HATK Mladost se pripojila HATK Mladost – Akademičaru. Odluku su članovi Skupštine donijeli jednoglasno.

Tim činom, HATK Mladost prestaje postojati i briše se iz registra udruga. HATK Mladost – Akademičar kao pravni slijednik “stare” Mladosti na sebe preuzima obveze i potraživanja kluba, ali, također, i baštini slavnu impresivnu povijest HATK Mladosti.

Na žalost, HATK Mladost se gasi nakon više godina financijske, natjecateljske i kadrovske agonije.

Sa sjednici skupštine, članovi su usvojili financijsko izvješće te revidirani plan i program rada i financijski plan za 2016 godinu, a s obzirom na činjenicu da su promijenjene okolnosti rada kluba nakon pridruživanje “stare” Mladosti HATK Mladost –  Akademičaru.

Skupština je donijela novi Statut kluba, a u Upravni odbor su izabrani novi članovi: gđa Štefančić Gordana i g. Radmanović Marin.