Antonio Salopek

Rođen je 1987 godine u Zagrebu. Do 14. godine je živio u Ogulinu gdje je počeo trenirati tenis sa 6 godina. Sa 14 godina dolazi u Zagreb i nastavlja trenirati u HATK Mladost gdje mu je trener bio Ivo Lijić. U juniorskim i seniorskim kategorijama osvajao je turnire i imao visoki ranking na HTS listama u pojedinačnoj i konkurenciji parova. Živi i trenira u Zagrebu u HATK Mladost – Akademičar